top of page

ELIŠKA KVASNIČKOVÁ

  • Instagram
  • LinkedIn

Člověk.

Krizová 
interventka a frekventantka psychoterapeutického výcviku "cestou systemických terapií" specializující se na problematiku smrti, provázení
a traumatu.


peer konzultantka, sociální patoložka
a pravidelná účastnice dalšího vzdělávání.

Lektorka centra pro rozvoj péče o duševní zdraví  a společnosti pro management
a leadership.


obdivovatelka karla čapka, Viktora frankla a simone de beauvoir.

milovnice literatury, hudby, cestování

vlakem a dlouhých procházek, která dobré kávě nikdy neřekne ne.

realistka věřící v dobro a naději v každém
z nás.

Profese

06/2024 - současnost

04/2023 -

současnost

09/2023 - současnost

10/2022 - současnost

11/2021 -

11/2023

02/2021 - současnost

Vzdělání
 

09/2021 - současnost

 

 

09/2018

- 06/2021

další Vzdělávání
 

11/2024

06/2024

06/2024

04/2024

04/2024

- současnost

 

09/2022

03/2023

05/2022

- 10/2022

10/2021

 

 

03/2021

04/2021

09/2020

- 1/2021

11/2020

 

07/2020

08/2020

08/2018

Publikace
 

09/2020

Další Aktivity

Společnost pro management a leadership

lektorka

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE - ODDĚLENÍ ZVÝŠENÍ AKUTNÍ PÉČE

PEER TERAPEUTKA

Neticho

vedoucí podpůrné skupiny

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví

lektorka

Psychiatrická nemocnice Bohnice - PEER KLUB

peer mentorka

Dáme čaj a kávu, z. s.

krizová interventka, peer konzultantka

 

 

 

Univerzita Palackého v Olomouci

– Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci

Magisterské navazující

Univerzita Hradec Králové

– Sociální patologie a prevence

Bakalářské

PSYCHOTERAPIE DĚTÍ Z POHLEDU PROBLÉMU, DIAGNÓZY

AKREDITOVANÝ KURZ V ROZSAHU 8 HODIN, NARRATIO INSTITUT

Trénink dovedností při práci s emocemi klienta

akreditovaný kurz v rozsahu 8 hodin, linka bezpečí

ZPŮSOBY PSYCHOTERAPEUTICKÉ PRÁCE S DĚTMI A MLADISTIVÝMI

AKREDITOVANÝ KURZ V ROZSAHU 8 HODIN, NARRATIO INSTITUT

 

ÚVOD DO PRÁCE S PÁRY

AKREDITOVANÝ KURZ V ROZSAHU 8 HODIN, NARRATIO INSTITUT

 

Cestou systemických terapií

akreditovanÝ komplexní psychoterapeutický výcvik V ROZSAHU 1400 HODIN,

NARRATIO INSTITUT

Pokračovací krizová intervence tváří v tvář (REMEDIUM PRAHA)

Akreditovaný kurz v rozsahu 96 hodin, REMEDIUM PRAHA

Práce s traumatizovaným klientem

Akreditovaný kurz v rozsahu 48 hodin, REMEDIUM PRAHA

Setkání s biosyntézou

Akreditovaný workshop v rozsahu 24 hodin, ČESKÝ INSTITUT BIOSYNTÉZY

 

Základní kurz pro peer konzultanty v péči o duševní zdraví (crpdz)

Akreditovaný kurz v rozsahu 35 hodin, CRPDZ PRAHA

Problematika smrti a provázení

Akreditovaný kurz v rozsahu 32 hodin, REMEDIUM PRAHA

Moderní pečovatelství v praxi

Akreditovaný kurz v rozsahu 8 hodin, ČČK PRAHA 1

Základní krizová intervence

Akreditovaný kurz v rozsahu 56 hodin, REMEDIUM PRAHA

Zdravotník zotavovacích akcí

Akreditovaný kurz v rozsahu 40 hodin, ČČK PRAHA 1

KNYTL, Martin a KVASNIČKOVÁ, Eliška, eds. Studentská. Socialia 2020: Ohrožující a nenormální lidské chování. Hradec. Králové: Gaudeamus, 2020. 290 s.

Zdravotník zotavovacích akcí

korektura odborných textů

 

Kontakt

Bystrá 2847/14

193 00 Praha 20

mail každý den od 09:00 do 18:00.

setkání a telefonické a online konzultace

dle domluvy.

  • Instagram

+420 733 644 855

bottom of page