top of page
Snímek obrazovky 2022-09-21 v 18.49.33.png

Eliška Kvasničková

Člověk. Krizová interventka, peer konzultantka a sociální patoložka. Lektorka preventivních programů na základních a středních školách, lektorka Školy zotavení a pravidelná účastnice dalšího vzdělávání. Obdivovatelka Karla Čapka, Viktora Frankla a Simone de Beauvoir. Milovnice literatury, cestování vlakem a dlouhých procházek, která dobré kávě nikdy neřekne ne. Realistka věřící  v dobro a naději v každém z nás.

  • Instagram
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter

Brzy dostupné

Profese

2021 - současnost

2021 - současnost

2022 - současnost

2022 - současnost

Vzdělání
 

09/2021 - současnost

 

 

09/2018 - 06/2021

další Vzdělávání
 

09/2022 - současnost

05/2022

- 10/2022

03/2021 -

04/2021

09/2020

- 1/2021

11/2020

 

07/2020 -

08/2020

08/2018

Publikace
 

09/2020

Další Aktivity

Dáme čaj a kávu, z. s.

krizová interventka, peer konzultantka

Psychiatrická nemocnice Bohnice

peer konzultantka/peer mentorka

Škola zotavení

lektorka

Blázníš? No a!

lektorka

 

Univerzita Palackého v Olomouci

– Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci

Magisterské navazující

Univerzita Hradec Králové

– Sociální patologie a prevence

Bakalářské

Pokračovací krizová intervence tváří v tvář

Akreditovaný kurz v rozsahu 96 hodin

Práce s traumatizovaným klientem

Akreditovaný kurz v rozsahu 48 hodin

Základní kurz pro peer konzultanty v péči o duševní zdraví

Akreditovaný kurz v rozsahu 35 hodin

Problematika smrti a provázení

Akreditovaný kurz v rozsahu 32 hodin

Moderní pečovatelství v praxi

Akreditovaný kurz v rozsahu 8 hodin

Základní krizová intervence

Akreditovaný kurz v rozsahu 56 hodin

Zdravotník zotavovacích akcí

Akreditovaný kurz v rozsahu 40 hodin

KNYTL, Martin a KVASNIČKOVÁ, Eliška, eds. Studentská. Socialia 2020: Ohrožující a nenormální lidské chování. Hradec. Králové: Gaudeamus, 2020. 290 s.

doučování českého jazyka a literatury

Zdravotník zotavovacích akcí

korektura odborných textů

 

Kontakt

Bystrá 2847/14

193 00 Praha 20

mail každý den od 09:00 do 18:00.

setkání a telefonické a online konzultace

dle domluvy.

  • Instagram

Brzy dostupné

bottom of page