top of page

ELIŠKA KVASNIČKOVÁ

  • Instagram
  • LinkedIn

Člověk.

Krizová 
interventka a frekventantka psychoterapeutického výcviku "cestou systemických terapií" specializující se na problematiku smrti, provázení
a traumatu.


peer konzultantka, sociální patoložka
a pravidelná účastnice dalšího vzdělávání.

Lektorka centra pro rozvoj péče o duševní zdraví  a společnosti pro management
a leadership.


obdivovatelka karla čapka, Viktora frankla a simone de beauvoir.

milovnice literatury, hudby, cestování

vlakem a dlouhých procházek, která dobré kávě nikdy neřekne ne.

realistka věřící v dobro a naději v každém
z nás.

Profese

2021 - současnost

2021 - současnost

2022 - současnost

2022 - současnost

2023 - současnost

2024 - současnost

Vzdělání
 

09/2021 - současnost

 

 

09/2018

- 06/2021

další Vzdělávání
 

09/2022

03/2023

05/2022

- 10/2022

03/2021

04/2021

09/2020

- 1/2021

11/2020

 

07/2020

08/2020

08/2018

Publikace
 

09/2020

Další Aktivity

Dáme čaj a kávu, z. s.

krizová interventka, peer konzultantka

Psychiatrická nemocnice Bohnice

peer terapeutka/peer mentorka

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví

lektorka

Škola zotavení

lektorka

Neticho

vedoucí podpůrné skupiny

Společnost pro management a leadership

lektorka

 

 

Univerzita Palackého v Olomouci

– Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci

Magisterské navazující

Univerzita Hradec Králové

– Sociální patologie a prevence

Bakalářské

Pokračovací krizová intervence tváří v tvář

Akreditovaný kurz v rozsahu 96 hodin

Práce s traumatizovaným klientem

Akreditovaný kurz v rozsahu 48 hodin

Základní kurz pro peer konzultanty v péči o duševní zdraví

Akreditovaný kurz v rozsahu 35 hodin

Problematika smrti a provázení

Akreditovaný kurz v rozsahu 32 hodin

Moderní pečovatelství v praxi

Akreditovaný kurz v rozsahu 8 hodin

Základní krizová intervence

Akreditovaný kurz v rozsahu 56 hodin

Zdravotník zotavovacích akcí

Akreditovaný kurz v rozsahu 40 hodin

KNYTL, Martin a KVASNIČKOVÁ, Eliška, eds. Studentská. Socialia 2020: Ohrožující a nenormální lidské chování. Hradec. Králové: Gaudeamus, 2020. 290 s.

 

Zdravotník zotavovacích akcí

korektura odborných textů

 

Kontakt

Bystrá 2847/14

193 00 Praha 20

mail každý den od 09:00 do 18:00.

setkání a telefonické a online konzultace

dle domluvy.

  • Instagram

Brzy dostupné

bottom of page