top of page

PEER KONZULTACE

Konzultace poskytované

člověkem s duševním

onemocněním (úzkosti,

deprese) lidem, kteří ve své

současné situaci prožívají

totožnou symptomatiku.

Předávání zkušeností

se zvládáním duševní

nemoci.

Podpora důvěry

ve spokojenější život.

OSVĚTOVÁ ČINNOST

pořádání besed, workshopů

a přednášek ve školách týkající se oblasti duševního zdraví

a zdravého zvládání náročných životních situací.

bottom of page