top of page

ZÁKLADNÍ KRIZOVÁ
INTERVENCE

První psychologická pomoc

zaměřená především 

NA řešení (emočně)

náročných situací.

jedná se o ošetření akutní

krize a práci

s bezprostředním stavem

člověka.

Krizová intervence

je realizována telefonicky, skrze online setkání, 

tváří v tvář i v terénu.

PEER KONZULTACE

Konzultace poskytované

člověkem s duševním

onemocněním (úzkosti,

deprese) lidem, kteří ve své

současné situaci prožívají

totožnou symptomatiku.

Předávání zkušeností

se zvládáním duševní

nemoci.

Podpora důvěry

ve spokojenější život.

ONLINE PORADENSTVÍ

Komplex poradenských

služeb zaměřených

na psychologickou

a sociální sféru, určených

jedincům, kteří se ocitají

v náročné životní situaci prostřednictvím online komunikace.

OSVĚTOVÁ ČINNOST

pořádání besed, workshopů

a přednášek ve školách týkající se oblasti duševního zdraví a zdravého zvládání náročných životních situací.

bottom of page