top of page

I. PEER PIKNIK (červen 2022)

Aktualizováno: 17. 6. 2022


V úterý 14.06.2022 se v pražské Stromovce od 16:30 hodin uskutečnil první Peer piknik realizovaný ve spolupráci Martiny Kulhánkové (@zivot_na_houpacce) a Elišky Kvasničkové (#damecajakavu).

Pikniku se zúčastnilo 18 statečných, kteří žijí s duševní nemocí, jejichž blízcí žijí s duševní nemocí a také Ti, kterým tato problematika není lhostejná. Škála probíraných témat byla pestrá, některá témata však zaznívala opakovaně, a tak jsme se rozhodly zařadit je do oficiálního výstupu I. Peer pikniku.


Jako klíčová témata pikniku vyvstaly:


1. Příběhy účastníků, jejich zkušenosti s hospitalizací v psychiatrických nemocnicích a s přístupy nejen odborníků – zdravotníků a pracovníků v pomáhajících profesích –, ale také rodinných příslušníků a široké veřejnosti. Konkrétně jsme mluvili o přístupu záchranářů při příjezdu k duševně nemocným pacientům a následně samotných lékařů a sester jak při hospitalizaci, tak během ambulantní léčby – bohužel v naprosté většině zmíněných případů byla komunikace odborníků tristní a je důležité se tomuto tématu nadále intenzivně věnovat.


2. Nedostatečná dotace (často i úplná absence) hodin ve školách věnujících se duševnímu zdraví a nepokrytí vzdělávání učitelů v této oblasti. Ač se s empatickými učiteli setkáváme poměrně často, není výjimkou čelit ve školství předpotopním přístupům typu: „Tohle za nás nebylo, my něco vydrželi.“ S těmito postoji jde často ruku v ruce skeptický postoj k přednáškám, workshopům a besedám pokrývajícím téma duševního zdraví. Škola je jedním z klíčových činitelů podílejících se na psychické (ne)pohodě žáků. Proto je velice důležité věnovat této oblasti značnou pozornost.


3. Neošetřený přístup v otázce dosažení plnoletosti. Ať už mluvíme o skutečnosti, že dovršením 18. roku věku se stává komunikace s rodinnými příslušníky a blízkými téměř nulovou (což je však v souladu se současnou legislativou) nebo o tom, že do 18. roku věku se často tak striktně odmítá pravděpodobná diagnóza, že se s ní nepracuje ani s jako možnou hypotézou a pacienti i rodinní příslušníci tak mohou tápat v existujících možnostech pomoci i ve vzájemné komunikaci.


Děkujeme všem, kteří se pikniku zúčastnili, za konstruktivní a obohacující diskusi, za sdílení a za důvěru, kterou jste v nás vložili.


Budeme se těšit na další setkání a budeme rády, když nám zanecháte komentář s postřehy, pocity, myšlenkami, které ve Vás piknik zanechal, a s případnými náměty, kterým bychom se mohli (i konkrétně) pověnovat při příštím setkání.


V červenci totiž jedeme dál!


Martina a Eliška 🌻


P. S.: Vzhledem k naprostému zabrání do diskuse nebyly pořízeny žádné fotografie přímo z místa setkání. Přikládáme proto ilustrační foto z příprav pikniku a po jeho ukončení a příště tuto skutečnost (pouze se souhlasem účastníků!) napravíme.
119 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page