top of page
Voda

VÍTEJTE!

PESTROST MĚ PROVÁZÍ V OSOBNÍM I PROFESNÍM ŽIVOTĚ, JEJÍM SPOLEČNÝM JMENOVATELEM VŠAK ZŮSTÁVÁ SETKÁNÍ S ČLOVĚKEM.

VE SVÉ TERAPEUTICKÉ PRAXI SE OPÍRÁM PŘEDEVŠÍM O SÍLU TERAPEUTICKÉHO VZTAHU

A POSILOVÁNÍ KLIENTOVÝCH ZDROJŮ.

DŮLEŽITÝM ASPEKTEM JE PRO MĚ BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ ZALOŽENÉ NA AUTENTICITĚ A DŮVĚŘE, V NĚMŽ MŮŽE TERAPEUT PODPOROVAT KLIENTA

V OBJEVOVÁNÍ JEHO VLASTNÍ CESTY,

NOVÝCH PERSPEKTIV A ŽIVOTNÍ LEHKOSTI.

VĚŘÍM, ŽE S KAŽDÝM ČLOVĚKEM PŘICHÁZÍ

JEHO JEDINEČNOST A PŘÍBĚH, KTERÉMU BY MĚLO BÝT NASLOUCHÁNO S OTEVŘENOSTÍ, EMPATIÍ

A RESPEKTEM.

bottom of page