top of page
Voda
IMG_8761.jpg

Bc. ELIŠKA KVASNIČKOVÁ

PSYCHOTERAPEUTKA VE VÝCVIKU

KRIZOVÁ INTERVENTKA

LEKTORKA DALŠÍHO

A POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PREVENTISTKA

SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

ČLENKA MEZIGESČNÍ SKUPINY

MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Adresa

Praha 6,

konkrétní adresa bude sdělena zájemcům o služby

Telefon

+420 733 644 855

Email

Sociální sítě

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

O MNĚ

Everybody has a story, and your visitors would love to hear yours. This space is a great opportunity to give a full background on who you are and what you have to offer at your next job. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know.

Use this space to talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to the workplace, and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery, or video for even more engagement.

PROFESE

ZÁŘÍ 2024 - SOUČASNOST

ČERVENEC 2024 - SOUČASNOST

KVĚTEN 2024 - SOUČASNOST

ZÁŘÍ 2023 - SOUČASNOST
DUBEN 2023 - SOUČASNOST
ŘÍJEN 2022 - SOUČASNOST
DUBEN 2022 - SOUČASNOST
LISTOPAD 2021 - SOUČASNOST
ÚNOR 2021 - SOUČASNOST
BŘEZEN 2020 - DUBEN 2021
DUBEN 2021 - PROSINEC 2023

KOMPLEXNÍ KRIZOVÁ INTERVENCE KRIZOVÁ INTERVENCE (PARDUBICE)

LEKTORKA

ET MENTIS

PSYCHOTERAPEUTKA VE VÝCVIKU, JUNIOR TÝM

SPOLEČNOST PRO MANAGEMENT A LEADERSHIP, s.r.o.

LEKTORKA

NETICHO, z. s.
PSYCHOTERAPEUTKA VE VÝCVIKU

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ČLENKA MEZIGESČNÍ SKUPINY

CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ, z. s.
LEKTORKA
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
DOBROVOLNICE PRO KRIZOVÉ SITUACE

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE - ODDĚLENÍ  ZVÝŠENÉ AKUTNÍ PÉČE
ČLENKA TERAPEUTICKÉHO TÝMU

DÁME ČAJ A KÁVU, Z. S.
KRIZOVÁ INTERVENTKA
MASARYKŮV ÚSTAV A ARCHIV AKADEMIE VĚD, v.v.i.
KATALOGIZÁTORKA
POMÁHÁME PRAZ A ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
DOBROVOLNICE NA KRIZOVÉ LINCE A V DĚTSKÝCH SKUPINÁCH BĚHEM COVIDu-19

VZDĚLÁNÍ

ZAŘÍ 2024 - SOUČASNOST
ZÁŘÍ 2021 - SOUČASNOST
ZÁŘÍ 2018 - ČERVEN 2021
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
ETIKA A KULTURA KRIZOVÉ KOMUNIKACE (navazující magisterský program)
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
APLIKOVANÁ PSYCHOTERAPIE A INOVACE V SOCIÁLNÍ PRÁCI (navazující magisterské studium)
UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ
SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PREVENCE bakalářský program)

VÝCVIK

CESTOU SYSTEMICKÝCH TERAPIÍ
AKREDITOVANÝ KOMPLEXNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÝ VÝCVIK V ROZSAHU 1400 HODIN (Narratio Institut)

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚVOD DO PRÁCE S PÁRY
AKREDITOVANÝ KURZ V ROZSAHU 8 HODIN (Narratio Institut)
SEBEZKUŠENOSTNÍ VÝCVIK
200 HODIN SEBEZKUŠENOSTNÍHO VÝCVIKU (Univerzita Palackého v Olomouci)
POKRAČOVACÍ KRIZOVÁ INTERVENCE TVÁŘÍ V TVÁŘ
AKREDITOVANÝ KURZ V ROZSAHU 96 HODIN, (REMEDIUM Praha)
PRÁCE S TRAUMATIZOVANÝM KLIENTEM V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
AKREDITOVANÝ KURZ V ROZSAHU 48 HODIN (REMEDIUM Praha)
SETKÁNÍ S BIOSYNTÉZOU
AKREDITOVANÝ WORKSHOP V ROZSAHU 24 HODIN (Český institut biosyntézy)
PROBLEMATIKA SMRTI A PROVÁZENÍ
AKREDITOVANÝ KURZ V ROZSAHU 32 HODIN (REMEDIUM Praha)
MODERNÍ PEČOVATELSTVÍ V PRAXI
AKREDITOVANÝ KURZ V ROZSAHU 8  HODIN (Český červený kříž Praha 1)
ZÁKLADNÍ KRIZOVÁ INTERVENCE
AKREDITOVANÝ KURZ V ROZSAHU 56 HODIN (REMEDIUM Praha)
ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ
AKREDITOVANÝ KURZ V ROZSAHU 40 HODIN (Český červený kříž Praha 1)

PUBLIKACE

KNYTL, Martin a KVASNIČKOVÁ, Eliška, eds. Studentská Socialia 2020: Ohrožující a nenormální lidské chování. Hradec Králové: Gaudeamus, 2020. 290 s.
bottom of page